MĚŘENÍ OČÍ

Měření zraku probíhá v očních ordinacích MUDr. Hany Novákové buďto přímo MUDr. Novákovou, nebo týmem spolupracujících lékařů.

Při měření zraku je kladen velký důraz na pravidelné kontroly očí u všech věkových skupin.
Zastáváme totiž názor, že prevence je pro daleko méně zatěžující než následné léčení. 

MUDr. Hana Nováková a její tým vyšetřují zrak pacientům všech věkových skupin od dětí po seniory v rámci zdravotního pojištění a spolupracují s většinou zdravotních pojišťoven. 

​Při své práci využívají nejmodernější měřicí a diagnostické přístroje, s jejichž pomocí provádí přesná měření lidského zraku, diagnostiku chorob předního segmentu oka i vyšetření očního pozadí.
Nedílnou součástí očního vyšetření u pacientů nad 40 let je měření nitroočního tlaku, které se v ordinacích MUDr. Novákové provádí neinvazivní cestou.

Objednat se na změření zraku lze na telefonu 567 574 534